CONTACT

Secretariaat Vereniging Ongekend Talent
p/a Tiuri
Postbus 9708
4801 LV Breda

E   info@verenigingongekendtalent.nl
W  www.verenigingongekendtalent.nl

Rabobank 1099.08.708
IBAN NL 76RABO0109908708
KvK Breda 55342043
RSIN : 851662808

Carte Blanche
‘Stedelingen’: 18 maart 2019, Parktheater, Eindhoven
‘Stedelingen’: 1 april 2019, Parktheater, Eindhoven

Domino
Open huizen route: 14 februari 2019, Leiden
Open podium: 15 maart 2019, Leiden
‘Kraan’: 4 mei 2019, Leiden

Theater Babel Rotterdam
‘Piazza della vita’: 9 febr. en 9 en 16 mrt. 2019, Rotterdam

Theater Kamak
‘Furia’ op 14, 17, 22 en 24 maart 2019 in het KAMAKtheater, Hengelo

Theater Stap (B)
‘De Wereld’: 5, 24 en 26 febr. 5, 22 en 30 mrt en 25 april 2019, div. plaatsen in België

Theater Totaal
Duo optreden voor het NOC NSF: 14 maart 2019
Scènes op het kennisfestival: 18 mei 2019, Baarn

Theaterwerkplaats Tiuri
Vrijetijdsgroep Rafels op 13 en 14 april 2019, Breda
‘Het geheime theater met de koude muren’ op 10 en 11 mei 2019, Breda
Voorstelling Roosendaal op 26 en 27 oktober 2019, Roosendaal

 

KLIK OP DE LINK IN DE KOP VOOR MEER INFO OVER DE VOORSTELLINGEN