CONTACT

Secretariaat Vereniging Ongekend Talent
p/a Tiuri
Postbus 9708
4801 LV Breda

E   info@verenigingongekendtalent.nl
W  www.verenigingongekendtalent.nl

Rabobank 1099.08.708
IBAN NL 76RABO0109908708
KvK Breda 55342043
RSIN : 851662808

De spelers in het veld
Zonder masker spelen zij zichzelf open
in scherp getrokken mondhoeken en
vaak woordeloos stroomt vreugde door
hun ondeugend bewegen. Speelt Hamlet
een kokervisje en grijnst een kater
weerspiegelend naar de tribune op.
Hun zijn is vertraagd in gerijpte puurheid
hun worden is omlijnd met ragfijn gevoel
hun theater speelt tot slot elk publiek weer bloot
De lengte van hun tijd is weldadig rekbaar op dit uur

Kees van Meel schreef dit gedicht speciaal voor het Festival Ongekend Talent in Breda, oktober 2008

LANDELIJKE VERENIGING “ONGEKEND TALENT”

De vereniging “Ongekend Talent” (VOT) is sinds 23 mei 2012 een feit. De vereniging is een platform waar theatermakers en theatergroepen van mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten. Het doel van de vereniging is het uitwisselen van ervaringen en meer bekendheid geven aan deze groep theatermakers en acteurs, een kenniscentrum in wording.

DOELSTELLING

De vereniging wil naast het mogelijk maken van ontmoetingen en uitwisseling tussen de theatergroepen ook de deskundigheid en professionaliteit bevorderen. Hierdoor hoopt de vereniging dat theater gemaakt door mensen met een beperking meer bekendheid krijgt.

VOT doet dat door:

  • Uitwisseling, samenwerken en het bundelen van informatie
  • Emancipatie, participatie en belangenbehartiging

HET ONTSTAAN

In oktober 2008 werd door Theaterwerkplaats Tiuri het festival ‘Ongekend georganiseerd ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan. Op dit festival gaven meerdere landelijk bekende theater-groepen acte de presence. Er bleek toen een grote behoefte te zijn aan onderlinge uitwisseling tussen theatermaker en theatergroepen van mensen met een verstandelijke beperking. Zowel inhoudelijke, artistieke, organisatorische als didactische aspecten wilde men met elkaar kunnen bespreken.

Daarnaast was er de behoefte om meer landelijke bekendheid te geven aan deze groep theatermakers en de specifieke methodieken waar mee wordt gewerkt. Het platform Podiumkunsten ontstond.
De afgelopen vier  jaar is gebleken dat het platform een heel nuttig instrument is voor uitwisseling tussen de groepen maar niet geschikt voor belangenbehartiging. Een logisch gevolg was het oprichten van een officiële vereniging. De Vereniging “Ongekend Talent”.