CONTACT

Secretariaat Vereniging Ongekend Talent
p/a Tiuri
Postbus 9708
4801 LV Breda

E   info@verenigingongekendtalent.nl
W  www.verenigingongekendtalent.nl

Rabobank 1099.08.708
IBAN NL 76RABO0109908708
KvK Breda 55342043
RSIN : 851662808

VOOR WIE

Theatergroepen die theater maken met mensen met een (verstandelijke) beperking  op basis van dagbesteding, kunnen lid worden van de Vereniging Ongekend Talent.

 KOSTEN

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus en voor het seizoen 2018/2019 is het lidmaatschapsbedrag € 170,-. Het deelnamebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering.

WAAROM

De Vereniging Ongekend Talent wil deze vorm van podiumkunstbeoefening meer op de kaart te zetten.

Door uw lidmaatschap draagt u bij aan:

  • het op de culturele kaart zetten van theater door mensen met een (verstandelijke) beperking en
  • het ontwikkelen van een kennis- en ervaringscentrum.

DOWNLOAD HET INSCHRIJFFORMULIER

Statuten

DOWNLOAD DE STATUTEN