CONTACT

Secretariaat Vereniging Ongekend Talent
p/a Theaterwerkplaats Tiuri
Postbus 9708
4801 LV Breda

E   info@verenigingongekendtalent.nl
W  www.verenigingongekendtalent.nl

Rabobank 1099.08.708
IBAN NL 76RABO0109908708
KvK Breda 55342043
RSIN : 851662808

VOORZITTER

Ad van den Kieboom 

T  06 51366246
E  voorzitter@verenigingongekendtalent.nl

SECRETARIS

Liesbeth Reeser

E  secretaris@verenigingongekendtalent.nl

PENNINGMEESTER

Alexander Heester aftredend

Deborah Stolk aantredend

E  penningmeester@verenigingongekendtalent.nl

BESTUURSLEDEN

Jan-Willem Slotboom

Theo Frentrop