CONTACT

Secretariaat Vereniging Ongekend Talent
p/a Theaterwerkplaats Tiuri
Postbus 9708
4801 LV Breda

E   info@verenigingongekendtalent.nl
W  www.verenigingongekendtalent.nl

Rabobank 1099.08.708
IBAN NL 76RABO0109908708
KvK Breda 55342043
RSIN : 851662808

VOORZITTER

Theo Frentrop

T  06 52593117
E  voorzitter@verenigingongekendtalent.nl

SECRETARIS

Liesbeth Reeser

E  secretaris@verenigingongekendtalent.nl

PENNINGMEESTER

Alexander Heester

E  penningmeester@verenigingongekendtalent.nl

BESTUURSLEDEN