De vereniging “Ongekend Talent” (VOT) is sinds 23 mei 2012 een feit.  De vereniging is een platform waar theatermakers en theatergroepen voor mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten. Het doel van de vereniging is het uitwisselen van ervaringen en meer bekendheid geven aan deze groep theatermakers en acteurs.

In oktober 2008 werd door Theaterwerkplaats Tiuri het festival “Ongekend Talent”georganiseerd ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan, waar meerdere landelijk bekende theatergroepen acte de presence gaven .

Tijdens dit festival  bleek toen een grote behoefte te zijn aan onderlinge uitwisseling tussen theatermakers en theatergroepen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zowel inhoudelijke, artistieke, organisatorische als didactische aspecten wilde men graag met elkaar kunnen bespreken.

Daarnaast was er de behoefte om meer landelijke bekendheid te geven aan deze groep theatermakers en de specifieke methodiek waarmee wordt gewerkt. Het Platform Podiumkunsten ontstond.

De afgelopen vier  jaar is gebleken dat het platform een heel nuttig instrument is voor uitwisseling tussen de groepen maar niet geschikt voor belangenbehartiging.

Een logisch gevolg was het oprichten van een officiële vereniging. De Vereniging “Ongekend Talent”.