Met de 4e versie van het THEATERFESTIVAL ONGEKEND TALENT achter de rug, overkomt mij nog steeds een groot gevoel van vreugde, van trots en van dankbaarheid. Dat het gelúkt is, om na al die jaren weer dit festival beleefd te hebben!

Want we zijn met z’n allen van ver gekomen! Na het 3e festival in Breda in 2015 is er veel gebeurd, mensen op strategische posities vertrokken, werkplaatsen werden gesloten én voor degenen die bleven, was en is het sowieso al ongelooflijk druk met de eigen theater – dans en muziekgroepen, die wij rijk zijn!

Toen wij in april 2021 de opdracht gaven voor het onderzoek, of het festival (nog) eens haalbaar was, hadden ook de Corona-maatregelen nog diepe sporen achtergelaten in de energie van onze mensen.  Maar zoals een van de nieuw opgestane groepen de naam FENIX omhelst, zo verrezen ook wij weer uit de as! En aan de hand meegenomen door de Kiemkunst-partners Anke Purmer en Cara Stolp groeiden we naar het nieuwe festival toe.

En wat wás het weer bijzonder al die spelers – dansers – muzikanten, vanuit alle windrichtingen verzameld te zien in Leiden!

De goede wil, de lust van hen om te spelen,  te dansen en muziek te maken en de professionele begeleiding, waarin zij in al die prachtige voorstellingen en presentaties zo goed tevoorschijn kwamen!

Waarin zij het ruim aanwezige publiek weer wisten te ráken, met hun emoties, hun echtheid, hun warme betrokkenheid, hun liefde en ESSENTIE. Omdat ze iets in de mensen aanraken wat, onder het overgewaardeerde verstand leeft.

Hun innerlijke schoonheid is het die deze wereld, vol oorlog en ellende, zo hard nodig heeft!

Dát werd ook opgepikt door de journalist van het Leidsch Dagblad, dat na het wekend verscheen!

Wij zijn als bestuur alle fondsen, alle mensen, (vrijwilligers) en organisaties DANKBAAR, die meegeholpen helpen dit prachtige festival mogelijk te maken!

Theo Frentrop voorzitter VOT