Binnen de vereniging werken verschillende beroepsgroepen samen aan één podiumtraject met onze spelers en dansers met een “lastig talent”. Professionele theatermakers, choreografen,  muzikanten, regisseurs, mensen met een zorgopleiding. Door uitwisseling en intervisies binnen de vereniging wordt de eigen visie scherper, het zicht op eigen handelen verbeterd en uiteindelijk komt dit de spelers en dansers ten goede.

Een van onze leden schreef daar een enthousiast stukje over!

De reden dat onze theatergroep lid wilde worden bij de Vereniging Ongekend Talent