Eind vorig jaar heeft Theater LeBelle uit Amsterdam, de Diversiteitsaward van Sigra in ontvangst mogen nemen voor het project ‘HuiskamerPost in de Buitenhof’.

In 2018 ontmoetten de spelers van LeBelle en de bewoners van woon- en zorgcentrum De Buitenhof elkaar in workshops en werkten gezamenlijk toe naar de voorstelling HuiskamerPost, die in oktober plaatsvond in de Buitenhof. Een inclusievoorstelling waarbij het thema ‘Diversiteit’ tijdens het maakproces centraal stond, met vragen als: Wat kenmerkt jou? Waar liggen onze verschillen en onze overeenkomsten? Hoe kunnen we elkaar aanvullen en versterken?

Sigra is het samenwerkingsverband van organisaties actief in zorg en welzijn in Amsterdam en omgeving. Sigra beschouwt aandacht voor diversiteit binnen een organisatie als een voorwaarde om als zorg- en welzijnsorganisatie op een goede manier zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan de divers samengestelde bevolking. De Diversiteitsaward gaat naar een initiatief dat laat zien dat er oog is voor diversiteit op het terrein van o.a. zorg- en dienstverlening, dat vernieuwend is en/of verrijkend voor de organisatie, dat inzicht geeft in continuïteit en mogelijkheden voor borging en dat toepasbaar is in andere zorg- en welzijnorganisaties.

De jury over voorstelling Huiskamerpost: ‘Dit initiatief verbindt de organisaties met de wijk en andere groepen in die wijk. Buiten de gebaande paden wordt een nieuwe manier van contact gecreëerd. Muziek is een metafoor om de spelers te activeren. Vooroordelen worden weggehaald door de praktijkverhalen. De toeschouwer krijgt nieuwe inzichten. Het leerelement is dat er niet in hokjes wordt gedacht. Dit initiatief speelt in op verbinding en inclusie. Door verbeeldingskracht vallen beperkingen weg en hebben cliënten/spelers controle over hun passie en talenten.’

Prijs

Aan de Diversiteitsaward is een cheque ter waarde van 500 euro gekoppeld. LeBelle wil dit bedrag besteden aan uitbreiding/voortzetting van het project HuiskamerPost op de locatie Nieuw Vredenburgh.